Συγκριτική μελέτη μεταξύ δύο συστημάτων εκτίμησης των γλαυκωματικών ελλειμάτων στην αυτόματη περιμετρία