Οφθαλμικό Υπερηχογράφημα

Τι είναι το οφθαλμικό υπερηχογράφημα;

To οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι μια ειδική διαγνωστική οφθαλμολογική εξέταση που γίνεται από οφθαλμιάτρους η οποία χρησιμοποιεί τους υπερήχους για να μελετήσει την ανατομία του οφθαλμικού βολβού μέσω μιας δισδιάστατης απεικόνησης του ή μέσω επαρμάτων (γραμμές ανάλογες με το ηλεκτροκαρδιογράφημα).

Οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη των 20.000 Hertz. Η συχνότητα που χρησιμοποιούμε στην οφθαλμολογία είναι 7,5 με 15 ΜHz. Οι υπέρηχοι μεταδίδονται ως κύματα που ανακλώνται στην επιφάνεια ενός μέσου, στην συγκεκριμένη περίπτωση τα στρώματα και τα τοιχώματα του βολβού. Εμείς λαβάνουμε αυτή την ανάκλαση των υπερήχων έχοντας πληροφορίες για την ανατομία δηλ. για την κατασκευή όλου του βολβού φυσιολογική ή όχι.

Είδη οφθαλμικής  υπερηχογραφίας.

1) Υπερηχογράφημα A-scan.

Είναι μια μονοδιάστατη απεικόνηση των υπερήχων με την μορφή επαρμάτων.

2) Υπερηχογράφημα Β-scan.

Είναι μια δισδιάστατη απεικόνηση των υπερήχων. Εμείς λαμβάνουμε μια ασπρόμαυρη εικόνα του βολβού.

3) Υπερηχογράφημα Doppler

Αξιολογούμε την αιματική ροή. Δεν είναι πολύ διαδεδομένη στη οφθαλμολογία.

4) Υπερηχογράφημα UBM

Μελετά την ανατομία του προσθίου τμήματος του βολβού. Μόνο οφθαλμολογικό αλλά περιορισμένη η χρήση του λόγω του υψηλού κόστους του μηχανήματος.

Πότε κάνουμε τη εξέταση;

To οφθαλμικό υπερηχογράφημα γίνεται συνήθως όταν δεν έχουμε διαυγή τα διαθλαστικά μέσα (παθήσεις κερατοειδούς, πυκνός καταρράκτης) και δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του βυθού του ματιού. Χρησιμοποιείται και με διαυγή μέσα για την διαφορική διάγνωση διαφόρων παθήσεων ή για την μέτρηση διαφόρων οφθαλμικών όγκων. Επίσης για παθολογίες που αφορούν τον κόγχο.

Παθήσεις για τις οποίες κάνουμε υπερηχογράφημα:

 • Αποκόλληση αμφ/δούς
 • Αιμορραγία υαλώδους σώματος
 • Μελάνωμα χοριοειδούς και άλλοι ενδοφθάλμιοι όγκοι
 • Αποκόλληση χοριοειδούς
 • Τραύματα
 • Ενδοφθάλμια ξένα σώματα
 • Ενδοφθαλμίτιδες
 • Μέτρηση των γραμμωτών μυών
 • Νεοπλαστικές παθολογίες και μη του κόγχου
 • Καταρράκτης
 • Υψηλή μυωπία
 • Συγγενές γλαύκωμα