Περιγραφή νέου περιστατικού οφθαλμικής διροφιλαρίασης υπό τον επιπεφυκότα στην Ελλάδα